Podmínky zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresa bydliště, kontaktní údaje,rodné číslo, identifikační číslo.

KDO zpracovává osobní údaje:

HAMIROPLAST a.s. , Jiřího Šotky 1209, 271 01 Nové Strašecí, IČ:27170055, CZ 27170055

PROČ Vaše osobní údaje zpracovává:

Za účelem realizace obchodu, dodávky a montáže výrobků a zboží, nákupu zboží a výrobků a dále vystavení potřebných smluvních a účetních dokladů (objednávky, smlouvy, faktury, apod.).

JAK dlouho budou osobní údaje uchovány:

Neomezenou dobu z důvodu případné realizace záruky, nebo pro případy řešení pozáručního servisu, apod.

Kdo další získá Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje budou poskytovány pouze dalším osobám, které se podílejí na realizaci obchodu, tj. subdodavatelé (montážní firma apod., a dále státní správě a pro zákonem stanovené účely (finanční úřad, apod.)

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 10. 2018.

Zpracovatel osobních údajů:
Ing. David Hájek
Statutární ředitel HAMIROPLAST a.s.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.